Suriname

Cacaoproductie Suriname

Een lokale rijstverbouwer in Suriname stelde in 2017 de vraag of Willem 4 zou willen onderzoeken of oude cacaoplantages succesvol herontwikkeld zouden kunnen worden. Halverwege de 19de eeuw was de cacaoproductie in Suriname immers enorm, maar later zijn de plantages gesloten. Dankzij specifieke kennis vanuit Nederland is er in Suriname inmiddels een proeflocatie gemaakt. De belangstelling om met het produceren van cacao in Suriname door te gaan, is zeker aanwezig.

Windenergie opwekken

Surinaamse energiebedrijven wierpen in 2017 de vraag op of het rendabel is om in het land windenergie te gaan opwekken. Willem 4 heeft vervolgens contact gelegd met Curaçao, waar windmolens al operationeel zijn en groene stroom leveren. Het opwekken van windenergie in Suriname moet onder bepaalde voorwaarden mogelijk zijn, al levert de huidige techniek van de windmolens nog onvoldoende capaciteit op met de wat wisselende, lage wind in het land.

Vastgoedontwikkeling Suriname

In 2013 is er in Suriname een vraag gekomen op het gebied van vastgoedontwikkeling. Het betrof hier een plan voor woningbouw. Vanwege marktomstandigheden is het project tijdelijk stilgelegd, maar in 2021 is de vraag opnieuw gesteld en opgepakt. Willem 4 zal dit hernieuwde plan beoordelen. Belangrijk hierbij is dat de woningbouw zowel een economisch als social-maatschappelijk rendement kan opleveren.

Impuls IT en telecommunicatie

In 2014 kwam vanuit Hilversum de ICT-vraag op welke wijze een bijdrage kan worden geleverd om de technische infrastructuur en telecommunicatie van Suriname te verbeteren. Hierbij is gekeken of incubators zich in het land kunnen vestigen om de gewenste IT-impuls te geven. Hoewel het process voortdurend doorgaat, zijn er op het gebied van automatisering en internet inmiddels mooie stappen gezet.