Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Marine aquacultuur Bonaire

In 2018 rees de vraag of aan de marine aquacultuur van Bonaire een impuls zou kunnen worden gegeven. Dit zou onder meer moeten leiden tot het creëren van extra werkgelegenheid. Er is inmiddels een aantal onderzoeksprojecten op het gebied van viscultuur opgestart. InnoFarming geeft een boost aan het duurzaamheidskarakter van de visserij.

Opleidingen in governance

Het Nationaal Register in Den Haag vindt het belangrijk dat er op de Caribische eilanden een permanente educatie is op het gebied van governance. Het doel is om op de Caribische eilanden de bestuurlijke kracht binnen bedrijven en organisaties te vergroten. Willem 4 is onder meer betrokken geweest bij het opzetten van governance-opleidingen en -cursussen, die in 2016 op Sint Maarten zijn georganiseerd. Het governance-project is een continu proces. Als andere eilanden deze opleidingen ook willen, zet Willem 4 zich hiervoor in.

Ontwikkeling tot smart islands

In 2014 is er vanuit de media in Hilversum een ICT-vraag gekomen of de Caribische eilanden zich kunnen ontwikkelen tot smart islands. En zo ja, op welke wijze kan er dan een bijdrage worden geleverd, zodat die gewenste ontwikkeling wordt ingezet. Het businessnetwerk voor de nieuwe media (de Immovator en TNO) heeft zich ingezet voor nieuwe incubators, die vervolgens een rol gaan spelen bij de versterking van de technische infrastructuur voor IT en telecommunicatie. Op het gebied van automatisering en internet zijn er inmiddels mooie stappen gezet.