Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Chinees consulaat Curaçao

De Vereniging Nederland China (VNC) heeft in 2013 aan Willem 4 gevraagd om te helpen bij de oprichting en vestiging van een Chinees consulaat op Curaçao. Het doel is om de social-culturele banden tussen de Caribische eilanden en China te versterken. Het resultaat is een goed werkend consulaat en veel werkbezoeken vanaf de eilanden naar China.

Onderhoud aan jachten

De branche voor watersportbedrijven HISWA heeft in 2011 aangegeven dat het in de haven van Willemstad, Curaçao graag de faciliteiten wil creëren voor refit en maintenance van grote jachten. Curaçao is een ideale plek voor onderhoud aan deze schepen. Hoewel Damen Shipyards Group vervolgens interesse toonde in de reparatiehaven van Curaçao, heeft het project nog niet tot een resultaat geleid.

Honkbal als economische drager

Na het afsluiten van het 101010-verdrag in 2010 kwam de roep van Curaçao: ‘Hoe kunnen we onze economische basis vergroten?’ Gezien de goede banden met de honkbalsport in Nederland, is er gekeken om van het zeer populaire baseball een economische drager te maken. Hoewel er nog geen multifunctionele sportarena is gekomen, heeft dit idee als vliegwieleffect dat baseball op Aruba en Curaçao op een meer professionele wijze is ontwikkeld. Hierdoor kan sport in de toekomst economisch meer brengen op alle eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden.

Opleidingen in governance

Het Nationaal Register in Den Haag vindt het belangrijk dat er op de Caribische eilanden een permanente educatie is op het gebied van governance. Het doel is om op de Caribische eilanden de bestuurlijke kracht binnen bedrijven en organisaties te vergroten. Willem 4 is onder meer betrokken geweest bij het opzetten van governance-opleidingen en -cursussen, die in 2016 op Sint Maarten zijn georganiseerd. Het governance-project is een continu proces. Als andere eilanden deze opleidingen ook willen, zet Willem 4 zich hiervoor in.

Versterking agricultuur Curaçao

Vanuit de land- en tuinbouw op Curaçao kwam in 2017 de vraag of de agricultuur op het eiland versterkt en opgeschaald zou kunnen worden. Willem 4 ontwikkelde hiervoor het programma InnoFarming. Doel van InnoFarming is om een bijdrage aan de eigen voedselvoorziening en een toepassing van innovatieve vormen van farming (land en water) te leveren. Op verzoek van Curaçao heeft Willem 4 de verbinding gelegd met de knowhow van het Westland, het belangrijke glastuinbouwgebied van Nederland. Dit langdurige project loopt nog steeds. Wat we al kunnen zien, is dat de aandacht voor allerlei vormen van tuinbouw op Curaçao sterk is toegenomen.

Vastgoedontwikkeling Curaçao

In 2020 is er vanuit Curaçao een vraag gekomen op het gebied van vastgoedontwikkeling. Willem 4 is gevraagd of er een economische basis gevonden kan worden voor het bouwen van woningen voor actieve senioren, waarbij er bovendien serviceverlening aan huis kan plaatvinden. Het project loopt momenteel nog. Er wordt hierbij gewerkt vanuit het uitgangspunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Speciale managementmodule

De TIAS School for Business and Society uit Tilburg stelde in 2010 de vraag of er binnen de post-doctorale opleiding management een speciale module ontwikkeld kon worden. Vervolgens is er een module international business systems met intercultureel management opgezet. Deze opleidingsmodule is in 2010 op Curaçao gepresenteerd. Dit was een groot succes.

Ontwikkeling tot smart islands

In 2014 is er vanuit de media in Hilversum een ICT-vraag gekomen of de Caribische eilanden zich kunnen ontwikkelen tot smart islands. En zo ja, op welke wijze kan er dan een bijdrage worden geleverd, zodat die gewenste ontwikkeling wordt ingezet. Het businessnetwerk voor de nieuwe media (de Immovator en TNO) heeft zich ingezet voor nieuwe incubators, die vervolgens een rol gaan spelen bij de versterking van de technische infrastructuur voor IT en telecommunicatie. Op het gebied van automatisering en internet zijn er inmiddels mooie stappen gezet.

Versterking ondernemerschap

In 2013 heeft het ministerie van Economische Zaken van Curaçao aan Willem 4 gevraagd of we een partner kunnen zijn. Dit om een adviesrapport te schrijven over hoe het midden- en kleinbedrijf versterkt kan worden. Doelstelling is om het ondernemerschap, en daarmee ook de werkgelegenheid, verder te stimuleren. De gevraagde rapportage met aanbevelingen is zowel door de overheid als door de Kamer van Koophandel van Curaçao in ontvangst genomen.