Wat is Willem4?

Willem 4 is een in 2009 opgerichte kennis- en netwerkorganisatie. De leden van deze non-profit stichting zijn professionals uit de private en publieke sector van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten), de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius, alsmede Suriname.

Onze werkgebieden:

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Over Willem4

Mogelijkheid tot excelleren 

Het is de sterke overtuiging van Willem 4 dat Suriname en elk van de Caribische (ei)landen op een eigen manier moeten kunnen excelleren, hetzij door een product of dienst te ontwikkelen, hetzij door kennisdeling. Willem 4 ondersteunt ideeën voor economische ontplooiing dan ook graag. De stichting zet hierbij haar kennis en haar uitgebreide netwerk in zowel Nederland als de werkgebieden in. De leden staan door hun (voormalige) functies midden in de maatschappij en beschikken over een breed kennisgebied. 

Lokaal eigenaarschap

Alle initiatieven voor projecten moeten vanuit het werkgebied zelf komen. Hiermee is het lokale eigenaarschap geborgd. Willem 4 stimuleert deze lokale economische initiatieven door de projectideeën en/of businessmodellen te ondersteunen met kennis en ervaring.

Beoordeling businessmodellen

Onze organisatie kijkt onder meer of de investering naar verwachting economisch rendement oplevert. Dat projecten financieel winstgevend zijn is essentieel, aangezien dit als vliegwiel dient om lokaal ook de gewenste sociaal-maatschappelijke impact te kunnen creëren en borgen. Bovendien heeft Willem 4 duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan.

Meer info en contact

Sinds de oprichting heeft Willem 4 deelgenomen aan tal van projecten, waarbij de specifieke kennis en expertise van de leden is gebundeld. Deze website geeft een overzicht van vroegere, huidige en toekomstige projecten. Voor meer informatie over specifieke projecten op de Caribische (ei)landen en Suriname kunt u contact opnemen met onze lokale partners op Bonaire (voor de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius), Curaçao (voor de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten) en Suriname. Uiteraard kan ook contact worden opgenomen met onze partners in Nederland. Neem hier contact op.